Användaravtalet

Villkor och regler.
1. Trivsel
För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.
1.1 Var trevlig och respektera andra.
1.2 Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
1.3 Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
1.4 Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi eller annat olämpligt innehåll.
1.5 Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.
1.6 Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna.
2 Innan du skriver
2.1 För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen så Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.
3 När du skriver.
3.1 Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
3.2 Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
3.3 Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
3.4 Om en moderator har låst en tråd, är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.
4 Bumpning
Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistan (så kallad bumpning).
5 Anmäl olämpligt innehåll.
Medlemmar har möjlighet att rapportera olämpligt innehåll genom att klicka på knappen ”Anmäl inlägg” i inlägget. Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det inte tillåtet att klaga på anmälaren. Det går även att anmäla privata meddelanden genom att öppna det meddelande du önskar anmäla och klicka på anmäl privat meddelande.
6 Piratkopiering
Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk. All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden. Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.
7 Brott
Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.
8 Marknadsföring och försäljning
Forumet får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet.
9 Användarkonton och säkerhet.
För att gå med i detta forum måste du skapa ett konto och välja ett användarnamn och lösenord. Använd inte ett lösenord som är lätt för andra och gissa men lätt för dig att komma ihåg. Ge ALDRIG ut ditt lösenord till någon annan. Detta för att skydda dig och ditt konto och byt gärna lösenord med jämna mellanrum. Du måste även, då du skapar ditt konto uppge en giltig e-postadress. Detta för att du efter registreringen måste aktivera kontot. Detta sker med hjälp av en länk som skickas till din mail. Det är inte tilllåtet att välja ett olämpligt användarnamn så som könsord, svordommar eller på annat sätt provokativa namn. Konton med sådanna namn raderas utan förvarning. Användarkonton får ej överlåtas. En fysisk person får inte heller registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla kontot blir avstängt eller på något sätt försöka kringgå en eventuell ban. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta administratörerna.
9.1 Radering av konto.
Medlemmar kan från sina kontoinställningar välja att radera sina konton. Observera dock att en radering måste godkännas. Detta för att eventuellt missbruk inte ska förekomma.
10 Synpunkter på moderering eller webbplatsen
Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skapa inte en tråd om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback som ligger under kategorin Webbsidan.
11. Moderatorer
Den dagliga driften av forumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl inlägg” i inlägget. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den inte hör hemma. Moderatorerna har även möjlighet att dela ut varningar till enskilda medlemmar samt hjälpa till med vissa kontoförändringar så som att byta en användares lösenord eller användarnamn.
12. Personlig integritet
All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten. Uppgifterna är konfidentiella och lämnas inte ut.
Regelöverträdelser kan leda till allt ifrån varning till permanent bannlysning beroende på dess karaktär.
Vi hoppas ni kommer trivas här på forumet och varmt välkommen!